U of uw dokter kan dit als hulpmiddel aanwenden ter bevestiging van het huidtype. Het toewijzen van een bepaald huidtype aan een persoon steunt op een beoordeling van iemands aanleg om erytheem (zonnebrand) te vormen en om te pigmenteren. 

1. Welk is de kleur van Uw ogen?

lichtblauw, -grijs, -groen
Blauw, grijs, groen
Lichtbruin
Donkerbruin
Bruin / zwart

2. Welk is de kleur van Uw haar?

Roodachtig - ros
Blond
Donkerblond, kastanje- lichtbruin
Donkerbruin
Zwart

3. Welk is de kleur van uw onbestraalde huid?

Roodachtig-spierwit
Witachtig-licht
Beige-achtig
Lichtbruin-getint
Donkerbruin

4. Heeft uw 'onbestraalde' huid sproeten?

Veel
Meerdere
Een paar
Amper, zeer weinig
Geen

5. Als ik 'te lang' in de zon heb vertoefd …

Altijd ernstige zonnebrand, pijnlijk rood, vervellen en blaarvorming
Vaak zonnebrand, veelvuldige vervelling van de huid
Matig, zonnebrand, soms zonder vervelling
Zeer zelden zonnebrand, bijna nooit
Geen last van verbranding

6. Hoe bruin wordt uw huid?

Nooit, verbrand altijd
Wordt wat lichtjes gekleurd
Wordt bruin
Wordt gemakkelijk bruin
Wordt zeer snel bruin

7. Onmiddelijk na het zonnen dofbruin?

Nooit
Nauwelijks
Soms
Vaak
Steeds

8. Hoe reageert uw gelaat op de zon?

Zeer gevoelig
Gevoelig
Normaal
Ongevoelig, kan de zon goed verdragen
Zeer ongevoeilig, nooit klachten

9. Zont u meestal over heel uw lichaam?*

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Steeds


*Facultatieve vraag mag u onbeantwoord laten. De laatste 2 vragen uit deze test kunnen uw totaal score opdrijven daar door het gewenningseffect bij blootstelling aan UV-straling uw MED-waarde, uitgedrukt in J/m², stijgt. 

10. Wanneer was u voor het laatst flink onder de zon(nebank)?*

Meer dan 3 maand geleden
2-3 maand geleden
1-2 maand geleden
Minder dan een maand geleden
Minder dan 2 weken geleden


*Facultatieve vraag mag u onbeantwoord laten. De laatste 2 vragen uit deze test kunnen uw totaal score opdrijven daar door het gewenningseffect bij blootstelling aan UV-straling uw MED-waarde, uitgedrukt in J/m², stijgt. 

 

Vorige   Volgende
Gebruiker details
Naam: (noodzakelijk)
e-mail: (noodzakelijk)

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?

NIEUW PER 01.01.2019

Art.9 § 2. Het huidtype wordt bevestigd door een medisch getuigschrift dat is opgemaakt door een arts en dat door de consument wordt bezorgd aan het zonnecentrum. Art.9 § 3. In afwijking van paragraaf 2 mag het huidtype gezamenlijk door de onthaalverantwoordelijke en de consument worden bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt voor het bepalen van de huidgevoeligheid van de consument.

Marc Debecker

Advies software

Voordelige prijzen

posmarc50

Point.[...] Oplossingen

icon1pointlogobltransp

Skin Sensor Ready!

mmetertransp

Quality Check!

ZBBR512170

 

Copyright Point © 2018 - Marc Debecker KBO.0708653492 Professionals sedert 1990 bluered.

Zoek