Image

Bevestiging huidtype door dokter

Van kracht per 01.01.2019

 

Art.9
§ 2. Het huidtype wordt bevestigd door een medisch getuigschrift dat is opgemaakt door een arts en dat door de consument wordt bezorgd aan het zonnecentrum.
§ 3. In afwijking van paragraaf 2 mag het huidtype gezamenlijk door de onthaalverantwoordelijke en de consument worden bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt voor het bepalen van de huidgevoeligheid van de consument.

*Het toewijzen van een bepaald huidtype aan een persoon steunt op een beoordeling van iemands aanleg om erytheem (zonnebrand) te vormen en om te pigmenteren. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra.

Download

Before download...

Continue... ×

Advies software

Voordelige prijzen

posmarc50

Point.[...] Oplossingen

icon1pointlogobltransp

Skin Sensor Ready!

mmetertransp

Quality Check!

ZBBR512170

 

Copyright Point © 2018 - Marc Debecker KBO.0708653492 Professionals sedert 1990 bluered.

Zoek