Uitbater zonnecentrum

Opleiding zonnecentra

Zonnebankcentra moeten zich houden aan strikte regels inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne. In oktober 2003 keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed dat bepaalt dat in een zonnecentrum altijd minstens één persoon aanwezig moet zijn die een opleiding volgde tot uitbater van een zonnecentrum. Dat hoeft niet per se de uitbater zelf te zijn. Ook wie instaat voor het onthaal van klanten en het opstarten van de zonnesessies, komt in aanmerking voor deze opleiding.

Op deze wettelijke verplichting zijn toch een aantal uitzonderingen: (huis)artsen, kinesitherapeuten, en (in welbepaalde gevallen) ook schoonheidsspecialistes, kunnen een vrijstelling krijgen. Toch raden we ook hen ten sterkste aan deze opleiding te volgen, omdat de inhoud van de cursus zich specifiek toelegt op de gevaren en het ideale gebruik van de zonnebank.

Vergeet ook niet dat de FOD (Economische Inspectie) verscherpte controles uitvoert op de naleving van het KB van 20.06.02 in verband met de voorwaarden tot exploitatie van zonnecentra. Bovendien wordt, door de goedkeuring van het Vlaams Besluit, nu ook nagegaan of je effectief een opleiding volgde en slaagde in de hieraan verbonden proef..

Lessons

  • Wetgeving Duration: 1 uur
  • Straling Duration: 2 uur 30min
  • Huid en Oog Duration: 3 uur
  • Apparatuur Duration: 2 uur
  • Verantwoord Zonnen Duration: 3 uur
  • Beschermingsmiddelen Duration: 2 uur 30 minuten
  • Risico's en positieve effecten Duration: 1uur 30 minuten
  • Communicatie & administratie Duration: 2 uur
  • Vakhygiëne Duration: 30 minuten
  • DHA. Bruinen zonder zon Duration: 30 minuten

traininglogotransp

1e stap naar gecertificeerd getuigschrift "uitbater zonnecentrum"

Zoek

Login