No module Published on Offcanvas position

Uitbating van een zonnecentrum

Ondersteuning Gecertificeerde Opleiding

Met het KB van 20 juni 2002 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2004 werden strikte richtlijnen van kracht in verband met o.m. de werking van een zonnecentrum, de infrastructurele minimumeisen, de informatieplicht ten aanzien van de klant en de opleidingsverplichting van de verantwoordelijke voor het onthaal van de consumenten in een al dan niet geautomatiseerd zonnecentrum. Deze wetgeving werd een laatste maal aangepast met ingang van maart 2017.

U kan hier direct inloggen  [na 'gratis' registratie]
Account
Please wait, authorizing ...
×
Image